Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik

Poniżej fotoreportaż z zebrań i pracy Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik.

Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4

Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4

Rekonstrukcja pochylni - adaptacja na Miejsce Spotkań Artystycznych i Miejsce Edukacji Dzieci i Młodzieży

Koncepcja przewiduje stworzenie miejsca uniwersalnego służącego kulturze i sztuce, dzieciom i młodzieży czyli przyszłości. Jego uniwersalny wymiar wybiega ponad aspekt użytkowy. Uniwersalność polega tu przede wszystkim na promowaniu i pielęgnowaniu Idei Wspólnoty postrzeganej jak najszerzej niezależnie od koloru skóry, religii, narodowości poprzez kulturę i sztukę. Tak powstać ma w Wapienniku FORUM GRAFICUM.

Image

Przedsięwzięcie

Obiekt stanowić ma fundament dla przyszłości opartej na Idei Wspólnoty. Medium (nośnikiem) są tu kultura i sztuka z tym założeniem obecne od 1978 roku w Wapienniku. Planujemy powstanie:

Image

 • Miejsce wspólnej pracy artystów z PL, CZ, DE i innych krajów z Europy i ze świata
 • Miejsce edukacji dla dzieci ze Stronia Śląskiego i okolic
 • Miejse seminariów interdyscyplinarnych

Poniżej dokument PDF (7,17 MB) Praca dyplomowa Magdy Masełkowskiej, promotorzy Prof. Buszkiewicz, Prof. Rybczyński

Centrum Grafiki Praca dyplomowa M. Masełkowska

Cele Stowarzyszenia

Cele i zadania Stowarzyszenia w skrócie:

 • Działanie edukacyjne
 • Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt
 • Wspieranie turystyki i krajoznawstwa
 • Wspomagania i rozwijanie wspólnot i społeczności lokalnych
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Organizowanie wystaw, koncertów, spotkań literackich i rozwijanie działalności kulturalnej w Wapienniku
 • Promowanie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:
  • Troska o zachowanie kompleksu Wapiennika jako cennego zabytku architektury przemysłowej autorstwa K.F. Schinkla wraz z drzewostanem i enklawą Ogrodu Japońskiego
  • Upowszechnianie kultury i sztuki na rzecz społecznosci lokalnej.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Muzeum Wapiennik zostało założone w Stroniu Śląskim 10 marca 2001 roku. Założyciele do dziś pozostają nam wierni, cieszymy się licznym gronem sympatyków i osób nas wspierających.