Zwiedzanie Wapiennika

Wapiennik Łaskawy Kamień w Starej Morawie jest jedynym odrestaurowanym Wapiennikiem typu Rumforda bazującym na projekcie K.F. Schinkla w Polsce. Pokrewne obiekty znajdują się w Niemczech, w Maxen pod Dreznem i Rüdersdorf pod Berlinem (stanowiły eksponat prezentowany w Wystawie Światowej EXPO 2000 w Hannoverze). Sam w sobie jest fascynującym zabytkiem techniki, jego konstrukcja pozwalała inaczej niż w przypadku konwencjonalnych wapienników na permanentne użytkowanie. Przy Wapienniku Łaskawy Kamień znajduje się Galeria Autorska Rodziny Rybczyńskich, pracownie druku artystycznego i czerpania papieru, ogród japoński. Zwiedzanie obiektu, enklawy parku i ogrodu japońskiego w towarzystwie przewodnika trwa około 60 - 90 minut. Serdecznie Państwa zapraszamy!